โปรโมชั่นเปลี่ยนยางใน...รวมค่าบริการ

โปรโมชั่นเปลี่ยนยางในรวมค่าบริการ ราคาพิเศษ
1. ยางในยี่ห้อ DEESTONE / NICESTONE รวมเปลี่ยน 140.- 

2. ยางในยี่ห้อ IRC รวมเปลี่ยน 160.-