ตึก P3, 6/36 อาคารไพลินสแควร์ เมืองทองธานี, ถ. ป๊อปปูล่า ต.บางพูด, อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120