Special Service

บริการพิเศษโดยช่างผู้ชํานาญการ

Other Services

02-721-2493-4

Get Quotation

Special Service

ลูกค้าสามารถนัดหมายนํารถเข้าซ่อม ตรวจประเมินอาการ แจ้งค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการซ่อม รวมถึงการรับประกันหลังการซ่อมที่ชัดเจน

ซ่อมเครื่องยนต์ ผ่าเครื่อง
โอเวอร์ฮอล (Overhaul) ลูกสูบ ก้านสูบ คว้านเสื้อสูบ

ซ่อมชุดขับเคลื่อน ชุดข้าง

ระบบเกียร์ งานชุดคลัทช์

เปลี่ยนซีลโช้ค

ตรวจเช็คระบบเบรค

ตรวจเช็คระบบหัวฉีด

ทําความสะอาดคาบูเรเตอร์

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

แก้ปัญหาโค้ดแจ้งเตือน

Discount up to 30% only this month for new member

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.