14/12/2023

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (Mechanic)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 45 ปี ไม่จํากัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีทักษะ ความรู้ ความชํานาญในการซ่อมรถจักรยานยนต์ได้ทุกระบบ
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 • หากสามารถวิเคราะห์สาเหตุ / อาการ ของรถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้คอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา ปฎิบัติงาน และวันหยุดประจําสัปดาห์

 • วันทํางาน : 6 วันต่อสัปดาห์
 • เวลาทํางาน : 09:00 – 18:00
 • เวลาพัก : 12:00 – 13:00 หรือ สลับกันพักตามความเหมาะสมหน้างาน
 • วันหยุดประจําสัปดาห์ : วันพฤหัสบดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
 • ค่าทํา งานล่วงเวลา