บริการของเรา

Our Service

Bikeman

      ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทั้งการตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนและซ่อมบํารุงชิ้นส่วน รวมไปถึงการผ่าเครื่องรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ด้วยทีมช่างที่ได้รับการอบรมมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์บริการขนาดใหญ่ในราคาที่เป็นธรรม เน้นการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ พร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ทั้งของแท้ตรงรุ่น และ OEM คุณภาพสูงให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเพื่อให้เจ้าของรถมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และสินค้าที่มีมาตรฐานจากบริษัทของเราทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

0 +

บริการ
จากเรา