ตรงข้ามบิ๊กซีเคหะร่มเกล้า ถ.เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร