ซ.ลาดพร้าว-วังหิน ถใลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร